www.pokoy.bg
02/936 64 80; 0878 200 835;
0888 345 291; 0878 345 291
 
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ПОКОЙ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ПОКОЙ
www.pokoy.bg
02/936 64 80; 0878 200 835;
0888 345 291; 0878 345 291

Агенцията организира погребения на територията на всички гробищни паркове.

БЕЗПЛАТНО ГРОБНО МЯСТО
в новоизградения върху площ от 90 декара Нов гробищен парк - гр. БАНКЯ,
както и в гробищен парк Св. Арх. Михаил - Бояна, при цени за единично гробно място
от 4800 лева.
НАРЕДБА № 2
ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА
ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ  ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ,
ПОГРЕБВАНЕТО И
ПРЕНАСЯНЕТО
НА ПОКОЙНИЦИ
НАРЕДБА  ЗА
ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНА
ДЕЙНОСТ КЪМ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Copyright © 2011-2017  ·  Pokoy  ·  All Rights reserved  ·  e-m@il: pokoy.bg@abv.bg  ·